divendres, 25 de febrer de 2011

El fotògraf i la tribu

El fotògraf  ha de desaparèixer pel sol fet que tothom sap fer fotografies? Seria el mateix que dir que els professors han de desaparèixer, ja que tothom sap aprendre. Cap de les dues afirmacions és certa, ni la gent sap fer fotografies, ni la gent sap aprendre. Bé, encara que hi ha gent que aprèn de forma autodidacta i hi ha amateurs que fan fotos tant o més bones que els professionals. Què vol dir saber fer fotografies? Vol dir saber veure, saber observar, saber pensar a a partir de la imatge, saber dibuixar amb la llum, amb les formes amb els colors, amb les sensacions que s'encenen al veure una imatge, vol dir això i moltes coses més. Saber veure el que no es mostra. El fotògraf com a artista és indispensable.

Tothom fa fotografies, però són els fotògrafs els únics que en prenen. Els fotògrafs treballen per la gent de la seva tribu. Com diu Gombrich "els artistes treballen per a gent de la seva pròpia tribu que sap exactament que significa cada forma i cada color" . Les "tribus" fins ara eren sobretot  poblacions molt concretes del món, encara n'hi ha i així mantenen la seva identitat culturals. Però actualment els fotògrafs artistes tenen com a públic tot el món. Els fotògrafs saben que signifiquen formes i colors i quines emocions poden despertar. El fotògraf artista sap quines emocions ha de commoure per aconseguir fer arribar les històries de la seva "tribu" a la gent: al món.