dilluns, 17 de setembre de 2007

Comença la primavera!


Aquest bloc porta el nom del llibre “Silent Spring”, publicat el setembre de 1962. L’autora del llibre és Rachel Carson (1907-1964), zoòloga, biòloga marina i escriptora nord-americana. El llibre dona fe dels efectes destructius dels pesticides sobre la natura nord-americana.

Carson va trigar força temps en redactar-lo. Quatre anys dedicats a buscar els arguments científics necessaris per convèncer a l’opinió pública de què els pesticides que s’estaven usant en agricultura, i en especial el DDT, eren molt tòxics per la natura i pels humans. El llibre era una acusació contra la potent indústria química dels pesticides i contra l’administració nord-americana que acceptava amb els ulls tancats la innocència dels pesticides.

Un objectiu d’aquest bloc és reflexionar sobre les notícies de temàtica ambiental, naturalística i científica que apareixen en els mitjans de comunicació, però que sovint manquen de criteri alhora d’analitzar els fets. Fer una lectura crítica i escèptica. Es tracta de fer una interpretació rigorosa d’algunes notícies ambientals o científiques que apareixen descontextualitzades i sense cap mena d’aprofundiment o sovint amb errors de base conceptual presentats amb una certa alegria i normalitat. Trobar l’analfabetisme científic i medioambiental en els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació són un clar reflex de la cultura en general i també de la cultura relacionada amb la ciència, la cultura científica. Mirant aquest reflex, aquest mirall, podem veure en gran part de quin peu va coixa la cultura científica catalana.

També criticaré els valors implícits que hi ha darrera dels fets científics i ambientals, siguin coherents o no amb un sistema de valors humans que s’aproximi a la sostenibilitat. No només la ciència, el descobrir per descobrir o el conèixer per conèixer, contribuirà a que els humans visquem millor de forma més justa i equitativa.

Un altre objectiu: em servira per dibuixar un futur sistema educatiu a Catalunya. A partir de les deficiències trobades al llarg de la meva experiència com a docent, vull trobar solucions als problemes, vull prefigurar l'escola i els instituts del futur. Vull sortir de la cultura de la queixa i del victimista, per anar a parar a la cultura del projecte o de l'acció. Vull preveure un canvi que fa molt de temps que necessita l'escola el pas de l'escola industrial al pas de l'escola del coneixement o de la cultura crítica per a tots.

Raquel Carson amb el seu llibre “Primavera Silenciosa” va lluitar contra poders, valors i ideologies que anaven en contra del benestar humà. A la llarga va aconseguir que l’administració americana prohibís el DDT i va contribuir a la cultura científica i medioambiental de molta gent. Un dels objectius del bloc és fer això mateix, però a petita escala..