divendres, 8 de febrer de 2008

Anàlisi de sang a Catalunya!

L’aigua que porten els rius d’un país és com la sang que circula pel torrent sanguini d’un ésser humà. Una anàlisi de sang diu molt de la salut d’una persona. L’anàlisi dels rius també diu molt de la salut d'un país, diu molt clarament quines malalties pateix aquest país. Aquests dies, s’han fet tres anàlisis de sang a Catalunya.
La primera anàlisis certifica un excés de fenol substàncies organoclorades. Carpes i anguiles, 1.500 quilos, recollides mortes al Francolí. Això només és el començament només s’han netejat una quarta part del tram de riu afectat. L’aigua només està contaminada amb fenol i altres productes tòxics! Aigües de Tarragona s’ha vist obligada a tallar una captació d’aigües. L’abocament segons les autoritats no ha suposat cap perill per la salut pública. El responsable de tot plegat: Repsol.

Segona anàlisi: massa mercuri i massa substàncies organoclorades. No mengeu peix pescat als últims 100 quilòmetres del riu Ebre. Silurs i carpes tenen metalls pesats, mercuri i productes organoclorats molt tòxics per la salut. Substàncies provinents dels residus tòxics acumulats al pantà de Flix per l’empresa Erkímia.

La tercera anàlisi: alts nivell de cocaïna. A la depuradora del Prat del Llobregat es netegen les aigües abocades per 1,3 milions d’habitants de Barcelona i el seu entorn. L’aigua que entra a la depuradora, durant un dia, pot contenir de 1,5 a 2 quilos de cocaïna o substàncies derivades d’aquesta. Una diagnosi després de observar les anàlisis.

El nostre pacient té perill molt greu de patir càncer en la zona del Francolí, degut a la presencia de citotòxics com el fenol. El últim tram de l’Ebre podria tenir vòmits, diarrea, pèrdua de la gana, debilitat muscular i a la llarga lesions en ronyons, cervell i sistema nerviós. Aquest són els efectes del mercuri. Finalment, Barcelona i el seu entorn, com segueixin drogant-se, poden patir des de fortes paranoies a un deteriorament del sistema nerviós, deficiències en el sistema respiratori i del cardiovascular: taquicàrdia, hipertensió, respiració irregular i parada respiratòria.

Resumint, societat catalana i territori català són molt malalts: càncer i drogoaddicció. L’origen del càncer és la producció de les empreses i consum poc crític i irresponsable dels ciutadans. I la drogoaddicció té el seu origen en l’infantilisme en que vivim submergits: només divertir-se sense cap mena d’esforç i sense valorar res, sense pensar, desconnectant-se de la realitat amb drogues.